O spoločnosti Obchodné podmienky


Prepravné zdarma od:49,50 €
Tlačiť E-mail

Obchodné podmienky spoločnosti blue gray s.r.o.


Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi spoločnosťou blue gray, s.r.o., ako prevádzkovateľom virtuálneho obchodu www.petpark.sk.sk, a odberateľmi. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlas s obchodnými podmienkami. 


Definícia pojmov

blue gray, s.r.o. – znamená spoločnosť blue gray, s.r.o. so sídlom na Oremburskej ul. č.13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 074 441, IČ DPH: SK2022566238. 

ODBERATEĽ – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou blue gray, s.r.o. vystavením objednávky prostredníctvom elektronického obchodu www.petpark.sk alebo prostredníctvom zaslaného e-mailu vo forme objednávky na info@petpark.sk alebo zadaním telefonickej objednávky. 

TOVAR – znamená všetky produkty uvedené na stránke elektronického obchodu. 


Objednávanie tovaru

 1. Odberateľ objednáva tovar v elektronickom obchode www.petpark.sk prostrednícvom nákupného košíka. Objednávateľ musí vyplniť všetky požadované údaje do objednávkového formulára ako aj uviesť požadovanú formu platby. 

 2. Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú a vybavujú sa priebežne.

 3. Spoločnosť blue gray, s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou. Odberateľovi sa zobrazuje v čase objednávania v režime online aktuálna dostupnosť tovaru („Dodávame počas“) – informácie o časovej dostupnosti tovaru od prijatia objednávky do dňa doručenia zásielky. S týmto časovým údajom odberateľ pri potvrdení objednávky súhlasí.  Doručenie do 24 hodín znamená, že tovar je skladom a bude vyskladnený podľa možnosti ihneď s doručením nasledujúci pracovný deň ak je objednávka prijatá do 13:00 hod.

 4. Odberateľ pri odoslaní elektronickej objednávky tiež súhlasí s podmienkami vrátenia tovaru.  
 5. Spoločnosť blue gray, s.r.o. zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby TopTrans alebo UPS, ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.
 6.  

Držitelia AZET karty: 

Držiteľom AZET karty poskytujeme k objednávke v hodnote nad 100 EUR s DPH zľavu vo  výške 10%. Táto zľava sa neposkytuje veľkoobchodným partnerom.

Pri objednaní tovaru je potrebné do kolónky pre kupón zadať slovo: azet.

Tiež musíte dodatočne uviesť číslo Vašej karty do kolónky "Napíšte nám Vašu poznámku k objednávke".

Pozor:

 • bez uvedenia uvedených informácií, teda čísla Vašej karty, nebude možné k Vašej objednávke započítať zľavu a zľava sa nedá kombinovať so žiadnou inou prebiehajúcou akciou ani inými zľavami.


Dodanie tovaru

 1. Spoločnosť blue gray, s.r.o. tovar zasiela na dobierku, pričom tovar je poistený v plnej hodnote. 
 2. Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe. Každá zásielka obsahuje dodací list-faktúru. 
 3. Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou blue gray, s.r.o. a výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Reklamácie dodávky tovaru prijíma prepravná spoločnosť na mieste doručenia.  Akékoľvek neskoršie reklamácie na unuj.org množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou blue gray, s.r.o. akceptované.

 4. Za tovar je zodpovedná spoločnosť blue gray, s.r.o. po jeho doručenie prepravnej spoločnosti. Tovar sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy spoločnosť blue gray, s.r.o. odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch spoločnosti blue gray, s.r.o. alebo na inom dodacom mieste.

Prepravné náklady a termín doručenia tovaru odberateľovi:

 1. 1 / Za doručenie zásielky spoločnosť blue gray,s.r.o. účtuje odberateľovi 3,96 EUR pri každej objednávke s hodnotou nižšou ako 50.00 EUR (s DPH) s doručením nasledujúci pracovný deň, ak je tovar skladom. Tovar môže byť doručený kedykoľvek v priebehu dňa. Objednávka musí byť prijatá spoločnosťou blue gray, s.r.o. do 13:00 hod tak, aby mohol byť tovar odoslaný ešte v deň doručenia objednávky a tovar musí byť skladom.

 2. 2/ Odberateľ si môže vybrať zaslať tovar službou s doručením nasledujúci pracovný deň do 12:00 hod v sume 5,95 EUR pri každej objednávke s hodnotou nižšou ako 50.00 EUR (s DPH) ak je tovar skladom . Objednávka musí byť prijatá spoločnosťou blue gray, s.r.o. do 13:00 hod tak, aby mohol byť tovar odoslaný ešte v deň doručenia objednávky a tovar musí byť skladom.

 

3/ Pri objednávke bateriek bude bude odberateľovi spoločnosť blue gray, s.r.o. účtovať zľavnené prepravné náklady a to v sume 2,80 EUR s doručením nasledujúci pracovný deň, ak je tovar skladom . Objednávka musí byť prijatá spoločnosťou blue gray, s.r.o. do 13:00 hod tak, aby mohol byť tovar odoslaný ešte v deň doručenia objednávky a tovar musí byť skladom.


 1. * Pre zahraničné zásielky platia osobité prepravné sadzby, ktoré sú uvedené v nákupnom košíku po zadaní PSČ.

 

* Pre zásielky do only today Českej republiky platia tie isté prepravné náklady a termíny doručenia ako pre Slovenskú republiku.

 

* Objednávka v hodnote viac ako 50.00 EUR (s DPH) sa expeduje vždy bez prepravných nákladov.

 

 


Záručné lehoty a reklamačný poriadok 

 1. Záručná lehota na výrobky v ponuke na stránkach www.petpark.sk, pokiaľ nie je uvedené inak je 24 mesiacov od dátumu predaja.
 2. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý a mechanicky nepoškodený,v originálnom balení spolu s kópiou dokladu o zaplatení a spoločnosti blue gray, s.r.o., Kremnička 47/A, 97405 Banská Bystrica. Zákazník hradí poštovné k preprave reklamovaného tovaru.

 3. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Zaslanie tovaru späť k zákazníkovi uhrádza spoločnosť blue gray, s.r.o. prostredníctvom kuriérskej služby. Pokiaľ sa jedná o vrátenie tovaru, odberateľ uvedie číslo bankového účtu kam majú byť prostriedky poukázané.

Odstúpenie od zmluvy / Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť do 30 dní od jeho prevzatia. Tovar nesmie byť poškodený. Odberateľ uvedie pri posielaní zásielky aj čislo účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky poukázané. Ak je to možné, prosíme zákazníkov aj o uvedenie príčiny vrátenia tovaru.  

Zákazník znáša všetky náklady spojené s dopravu tovaru (poštovné).  

Pokiaľ sa zákazník rozhodne vrátiť tovar po 30 dňovej lehote, blue gray, s.r.o. uhradí 100% hodnotu tovaru iba ak je tovar nerozbalený z pôvodného obalu.


Špeciálne ustanovenia k vybavovaniu reklamácií 

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru spoločnosti blue gray, s.r.o..

Spoločnosť blue gray, s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.  

Spoločnosť blue gray, s.r.o. nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti blue gray, s.r.o. všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.


Ceny 

Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny tovarov uvedených na generic purchase viagra stránke www.petpark.sk podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru.


Platby za tovar 

Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom spoločnosť blue gray, s.r.o. vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:


 • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí kuriérovi TopTrans alebo UPS na dobierku. Uhrádza sa hodnota tovaru a prepravné.

 • PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v spoločnosti blue gray, s.r.o., Kremnička 47/A, Banská Bystrica.

 • PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení platby na účet spoločnosti blue gray, s.r.o., alebo do vopred dohodnutého termínu v prípade odberu obchodného partnera spoločnosti blue gray, s.r.o.,

 • PLATBA PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET

 • PLATBA formou TATRAPAY

 • PLATBA prostredníctvom GP WEBPAY – platba platobnou kartou


Práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť blue gray, s.r.o., nezodpovedá odberateľovi za žiadne nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom. 

V Banskej Bystrici dňa  19.8.2015

 
KRMIVONaturea NaturalsBeco Eko sackyRACanimology sampony