ZAREGISTRUJTE SA NA ODBER INFO. E-MAILOV

GDPR www.petpark.sk

 Základné údaje o spracovaní osobných údajov na stránkach www.petpark.sk podľa GDPR

Prevádzkovateľom tejto Internetovej stránky (www.petpark.sk) ako aj prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť blue gray,s.r.o. IČO 44074441 so sídlom ul. Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie, niektoré z nich majú povahu osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame len na sledovaný účel, na ktorý ste vyjadrili dobrovoľný súhlas so spracovaním.

  

Aké údaje o Vás zhormažďujeme?

  • Údaje nutné k uskutočneniu predaja a odoslanie tovaru (vyhotovenie faktúry) kupujúcemu ako sú: meno a priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa, mesto, štát a v prípade, že nakupujete v rámci podnikateľskej činnosti aj obchodné meno, IČO, DIČ/IČ DPH a sídlo.
  • Údaje nutné k marketingovej komunikácii. Tento súhlas nie ste povinní udeliť a ak sa rozhodnete súhlasiť, môžete svoj súhlas kedykoľvek aj odvolať.

Tento súhlas udeľujete dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy k odberu noviniek. Vyjadrujete tak svoj súhlas so zasielaním marketingových letákov, rôznych akcií a zliav na ponúkané tovary a služby alebo iných propagačných materiálov.

Svoj súhlas s odberom newslettra môžete jednoducho zrušiť kliknutím na linku odregistrovania sa z prijímania marketingovej komunikácie, ktorá je súčasťou každého nášho propagačného e-mailu na jeho spodnej strane. 


 

Všeobecné informácie k spracovávaniu vašich osobných údajov

  • Vaše údaje uchovávame bezpečne v chránenej databáze. Naša internetová stránka je zabezpečená protokolom SSL – a teda všetka komunikácia medzi vami a našou Internetovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom. 
  • Neukladáme žiadne údaje o platobných kartách.
  • Informácie o vás nezverejňujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky, spoločnosť PayPa či doručovateľské spoločnosti. Všetky osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím podľa osobitej internej smernice.
  • Údaje o vás môžete kedykoľvek upraviť, meniť alebo vymazať. Všetky tieto žiadosti stačí jednoducho zaslať na náš e-mail [email protected]
  • Pred nakupovaním na našej internetovej stránke sa nemúsíte zaregistrovať. Stačí jednoducho vyplniť základné údaje potrebné k vybaveniu vašej žiadosti. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. 
  • Na našom servery používame súbory cookie. Ak navštívite naše internetové stránky a v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Cookies používame na nevyhnutné vylepšovanie našej ponuky tovarov a služieb.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu [email protected]

V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie vašich údajov (e-mailová adresa) na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia lehoty na ukladnie osobných údajov v našich interných záznamoch (čo je po dobu 15 rokov).

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu pätnásť rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ Internetovej stránky oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli účastníkom.


 

Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

www.petpark.sk

25.5.2018

Loading...