Výcvik psa pre elektrický ohradník pre psy

Tréning psa je dôležitý na správne použitie a fungovanie systému elektrického ohradníka pre psov!

Daný postup výcviku pre elektronické oplotenie bol spracovaný na základe odporúčania elektronického rádiového oplotenia PetSafe, ktoré je podľa nášho názoru najkvalitnejšie oplotenie na trhu. Môžme však povedať, že daný výcvik je univerzálny a dá sa samozrejme použiť pre všetky značky elektronických oplotení pre psov.

 

Pred prvým použitím

Počas tréningového procesu je VEĽMI DOLEŽITÉ, aby ste nenechali Vášho psa voľne behať s obojkom alebo bez obojku. V opačnom prípade bude pes zmätený.  Počas prvého týždňa tréningového procesu,  udržujte psa na vodítku a neprekračujte s ním hranice rádiového plotu. V neskoršej fáze tréningu to bude možné, avšak takýto postup na začiatku ho môže zmiasť.  Ak budete súrne potrebovať  so psom opustiť  hranice rádiového plotu počas tréningového procesu (cca 1 týždeň) spravte to autom, alebo ho osobne preveďte na druhú stranu rádiového plotu. Skôr ako s ním prejdete hranice rádiového plotu, zložte mu obojok. Inak pri prekročení hranice dostane statickú korekciu.

Po každom tréningu počas prvého týždňa zložte psovi obojok  z krku dole, aby si lepšie privykol na kontaktné kolíky. Potom mu skladajte obojok vždy iba na noc. Neskôr si Váš pes privykne na nosenie obojku stále, ale potrvá určitý čas, kým si  aj jeho koža privykne na nosenie kolíkov.

Tréningové vlajočky sú určené na 2 veci. Poskytujú vizuálnu hranicu pre psa a Vám pomáhajú pri tréningu. Vlajky sa nachádzajú na mieste, kde sa začína výstražná zóna. Všetky vlajky zostanú na mieste cca 2 týždne. Postupne sa ich počet bude redukovať pokiaľ nezostane ani jedna.

Pamätajte si, že tréning by mal byť zábavný, spravodlivý a dôsledný. Urobte každú lekciu krátku, ale intenzívnu. Veľa psov sa vie sústrediť len veľmi krátko a preto sa nenechajte odradiť. Určite sa to naučia.

 

baner_radiove_oplotenie

 

 

Fáza 1         DEN 1______DEN 2 ______DEN 3______

 

Nasaďte psovi nekovový obojok s pevným vodítkom spolu s elektronickým obojkom. Nedávajte vodítko na elektronický obojok a uistite sa, že pevné vodítko s obojkom je umiestnené NAD elektronickým obojkom – inak môže vodítko ťahať kolíky elektronického obojku a tým spôsobiť zranenie na krku psa. Pred tým ako nasadíte psovi elektronický obojok, vypnite vysielač, aby pes nepocítil korekciu. Váš pes sa musí najprv naučiť ako sa má správať pri vlajkách. Prechádzajte sa so psom v rámci vyhradenej oblasti a kľudne sa psovi prihovárajte. Teraz choďte smerom ku vlajkám. Predtým ako sa hlava psa priblíži k vlajke rýchlo trhnite vodítkom smerom k sebe. Potiahnite psa od vlajok cca 4 až 5 metrov do vnútra vyhradenej oblasti a pochváľte ho. Prudké potiahnutie vodítka je jediná „KOREKCIA“ ktorú  Váš pes potrebuje. Nepotrebuje žiadnu verbálnu korekciu (pokarhanie). Spôsob korekcie by ste mali prispôsobiť potrebám, povahe, temperamentu, veľkosti a špecifickej rase psa.

Každá tréningová lekcia by mala trvať 10 až 15 minút. Sústreďte sa na oblasti ohraničenia, kde by Vaša rodina najčastejšie prekročila hranice rádiového oplotenia (prístupová cesta, bočné uličky, vstupná brána....). Čoskoro by ste si mali všimnúť, že sa pes vlajkám vyhýba. Toto naznačuje že sa učí. Hrajte sa so psom v rámci vyhradenej oblasti, aby ste vytvorili v tomto priestore asociáciu s príjemne stráveným časom. Takto sa vyhnete tomu, aby sa pes zdráhal vyjsť von z ohraničenej oblasti.

Pamätajte si že psa musíte mať na vodítku aj keď potrebuje splniť iba svoje biologické potreby.

 


Poznámka: Niektoré psy sa učia rýchlejšie než iné. Pred tým ako prejdete na tréningovú fázu 2 uistite sa, že sa pes cíti v rámci oblasti príjemne a hravo, avšak vyhýba sa vlajkám. Ak sa takto necíti, pridajte k tréningu 1-2 dni.


 

Fáza 2         DEŇ 4______DEŇ 5 ______DEŇ 6______

 

Počas fázy 2 je Váš pes stále na vodítku. Zapnite vysielač. Teraz je Váš pes pripravený pocítiť korekciu. Prechádzajte sa so psom v rámci vyhradenej oblasti a kľudne sa psovi prihovárajte. Dovoľte psovi, aby sa priblížil k tréningovým vlajkám. Keď sa pes priblíži do oblasti signálu pocíti nepríjemnú, ale bezpečnú statickú korekciu. Keďže táto korekcia ho zaskočí, môže trošku poskočiť alebo šteknúť. Toto je normálna reakcia. Uistite sa, že keď sa toto stane, ste pripravený psa rýchlo potiahnuť do bezpečnej zóny. Po celý čas by ste mali mať na tvári úsmev a milo ho pochváliť („Dobrý Brix.... taký múdry, že si sa vrátil“). Hrajte sa so psom a nedovoľte mu, aby utiekol naspäť do domu. Nikdy neťahajte, alebo nevolajte psa do oblasti signálu. Nechajte nech sa sám rozhodne, či zostane v bezpečnej zóne, alebo prekročí hranicu.

Teraz budete musieť začať vkladať do lekcií prednastavené situácie. Takáto situácia nastáva vtedy, kedy by pes zvyčajne chcel prekročiť hranicu. Napríklad, keď člen rodiny prechádza hranicu, alebo keď sa iný pes nachádza na vonkajšej strane hranice. Takto sa pes naučí, že si musí uvedomovať, kde sa práve nachádza bez ohľadu na danú situáciu. Doteraz nebol tréning vystavený okolnostiam kedy by pes chcel opustiť hranice bezpečnej zóny. Tento tréning môžete začať tak, že necháte jedného člena rodiny prekročiť hranice rádiového plotu. Váš pes by mal mať stále nasadený obyčajný obojok s vodítkom ako aj elektronický obojok.

Pamätajte, nevolajte psa von z bezpečnej zóny (môžete sa mu prihovárať ale nevolajte ho „ Brix ku mne!“). Ak Váš pes odmietne nasledovať člena rodiny – pochváľte ho. UČÍ SA! Ak Váš pes začne člena rodiny nasledovať nechajte ho, aby dostal korekciu. Znovu Váš pes môže reagovať úskokom alebo šteknutím. Rýchlo ho potiahnite do bezpečnej zóny a cestou ho chváľte. Opakujte tento proces aj v iných modelových situáciách ako napríklad s inými psami, s loptičkou a podobne, v rôznych miestach vyhradenej zóny. Použite niečo, čo má Váš pes rád, čo ho nadchýna.

Počas tohto procesu si pes robí úsudok a je to veľmi kritický bod tréningu.

 Ak Váš pes nereaguje keď vstúpi do oblasti varovného signálu, môže to byť spôsobné uvoľnením obojkom. Ak  obojok prilieha ku krku psa správne a on napriek tomu na korekciu nereaguje, väčšinou to znamená, že je nastavená nízka úroveň korekcie.


Poznámka: Pred tým, ako prejdete na tréningovú fázu 3 uistite sa, že sa pes cíti v rámci oblasti príjemne a hravo avšak vyhýba sa vlajkám. Ak sa takto necíti, pridajte k tréningu 1-2 dni.


 

Fáza3     DEŇ 7__DEŇ 8 ___DEŇ 9___DEŇ10__DEŇ 11__

 

Ak Váš pes úspešne zvládol tréningovú fázu 1 a 2, je pripravený sa pohybovať v rámci bezpečnej oblasti bez vodítka za Vašej neustálej prítomnosti. Nenechávajte Vášho psa bez dozoru počas tréningovej fázy 3. Nie je ojedinelé, že si Váš pes vytvorí asociáciu s vodítkom, alebo trénerom a môže sa pokúsiť odísť z bezpečnej zóny, keď sa tieto podmienky zmenia. Ak sa to stane, choďte zobrať psa, odopnite mu obojok a vráťte sa do bezpečnej zóny (väčšinou sa pes rýchlo vráti do bezpečnej zóny sám). Ak nie ste schopný ho vrátiť do bezpečnej zóny ihneď, vypnite vysielač, aby sa mohol vrátiť do bezpečnej zóny bez korekcie. 

Po 6 dňoch dohliadania na Vášho psa bez vodítka ho môžete nechať bez dozoru na krátke časové úseky. Postupne, v priebehu nasledujúcich 3 týždňov ho nechávajte bez dozoru na dlhšie časové úseky.


Poznámka: Niektoré psy budú chcieť zostať v blízkosti domu, alebo sa budú obávať ísť von. Môže to trvať niekoľko dní, kým sa osmelí. Zoberte Vášho psa do bezpečnej zóny  a dajte mu jeho obľúbené maškrty, hrajte sa s ním, veľa ho chváľte, aby ste mu ukázali, že je v bezpečí.


 

POSLEDNÁ FÁZA __________

 

2 týždne po tom ako môžete nechať psa vonku bez dozoru môžete začať odstraňovať tréningové vlajky. Vyberte každú druhú vlajku každý deň pokiaľ ich nevyberiete všetky. Keď sú všetky vlajky odstránené, (ak je to potrebné) môžete začať trénovať psa, ako môže bezpečne z vyhradenej oblasti vychádzať. Zložte mu dole elektronický obojok a založte mu obyčajný obojok s vodítkom. Pochvalami navnaďte psa, aby Vás nasledoval. Väčšina psov sa bude obávať  Vás nasledovať, ale musíte byť nástojčivý. Nedovoľte psovi aby „utiekol“ cez hranicu rádiového plotu. Učte ho, že je bezpečné keď ide s Vami na vodítku. Používajte uvoľňovacie slovo ako je „poď, voľno, dobre, OK „

Buďte dôsledný a prechádzajte von z ohraničenej zóny vždy iba v jednom mieste.

Po čase si Váš pes vytvorí asociáciu, s opúšťaním oblasti na vodítku cez pomyselnú bránu.

 

Výcvik vystrašeného psa

Ak je pes po korekcii vystrašený a neopúšťa svoje bezpečné miesto (veranda, psia búda) výcvikový systém PetSafe odporúča nasledovný postup:

  • Ak sa pes správa vystrašene, majiteľ by sa ho nemal snažiť „ukľudňovať“ inak povedané, majiteľ by nemal podporovať neželateľné správanie.
  • Majiteľ by mal umožniť nosenie obojku v rámci domu, aby si pes zvykol na nosenie obojku v situácii, kde nedostal korekciu. Pochváľte psa za nosenie obojku a za správanie sa „uvoľnene“.
  • Pred tým ako pôjdete von z domu nasaďte psovi obojok. Nasaďte psovi aj obyčajný tréningový obojok s vodítkom.
  • Ak je to potrebné, jemne potiahnite psa do tréningovej oblasti. Ak sa pes bráni v rámci tréningovej oblasti jemne ho poťahujte.
  • Keď sa pes pohybuje v rámci tréningovej oblasti, zamerajte sa na tréning základných povelov.

 


Prečítajte si naše všetky články týkajúce sa elektronických rádiových oplotení

 

ilustracia tien

 

 
Pozrieť komplet ponuku
 

 

 oplotenie-reklama