Výcvik psa pre elektrický výcvikový obojok

Tréning a výcvik psa je dôležitý na správne používanie elektronického výcvikového obojku! Zariadenie je veľmi účinná pomôcka k výcviku psíka!

Daný postup výcviku pre elektronické obojky bol spracovaný na základe odporúčania elektrického obojku PetSafe a SportDOG,  ktoré sú podľa nášho názoru najkvalitnejšie a najspolahlivejšiezariadenia na trhu. Môžme však povedať, že daný výcvik je univerzálny a dá sa samozrejme použiť pre všetky značky a typy elektronických zariadení.

 

Všeobecné tipy

» Trénujte psa vždy iba jednému povelu. Ak budete trénovať psa veľmi rýchlo, môže sa stať že sa mu budú povely pliesť a ani jeden sa nenaučí dostatočne.

» Buďte dôsledný. Používajte zvukový signál ako aj korekciu za každé neuposlúchnutie povelu.

» V prípade, že psa nemôžete mať pod dozorom, odporúča sa,  aby ste ho zámerne nevystavovali  situáciám, v ktorých už v minulosti neuposlúchol povel. Avšak, zámerné vystavenie psa vplyvom kedy prestáva vykonávať vaše povely a jeho následné trénovanie môže veľmi kladne ovplyvniť váš tréning a celkový výsledok.

» Ak pes reaguje na tréning bojazlivo, presmerujte tréning iba na jednoduché povely ako je napríklad povel sadni.

» Tlačidlo +2Boost sa používa na vyslanie o niečo silnejšej statickej korekcie v prípadoch, kedy pes povely ignoruje aj za použitia prednastavenej úrovne korekcie. Táto možnosť je rýchlejšia ako prestavovanie úrovne na ovládači vysielačky.

» Nikdy nepoužívajte tréningové zariadenie na odstránenie agresívneho správania psa. V prípade, že neviete či je pes agresívny, kontaktujte veterinára,  alebo certifikovaného trénera psov.

 

Elektronické obojky

 

VÝCVIK PSA S POUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO OBOJKU

 

Základom tréningu je vycvičiť psa, aby v bežných situáciách reagoval na vyslovené povely a na zvukový signál zariadenia. Pokiaľ sa pes vytrénuje správne, korekcia by sa mala používať iba v situáciách,  kedy pes opakuje nežiadúce správanie.

Výuka základných povelov

Povel „SADNI“

Výcvik psa pre elektronicky výcvikový obojok

Poznámka: Počas výuky povelu „sadni“ udržiavajte psa vo svojej blízkosti.

» Nasaďte psovi okrem tréningového obojku aj obyčajný, vychádzkový obojok spolu s 3 m vodítkom (vodítko musí byť pevné).  Obyčajný obojok nasaďte NAD tréningový obojok.

» Držte vodítko a tréningovú vysielačku v jednej ruke. Stlačte a držte ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu zároveň s hovorením povelu „SADNI“ – ak je to potrebné, zatlačte rukou na psa,  aby si sadol. Akonáhle si pes sadne, prestaňte vysielať zvukový signál. Pochváľte psa. Tento povel opakujte niekoľko krát,  nezabúdajte psa pochváliť ak povel splní.

» Ak si pes vždy po zadaní povelu a vyslania zvukového signálu sadne, tréning je ukončený. Ak nie, pokračujte bodom 4.

»Držte vodítko a tréningovú vysielačku v jednej ruke. Stlačte a držte tlačidlo stimulácie na vyslanie signálu korekcie zároveň s hovorením povelu „SADNI“ – ak je to potrebné, zatlačte rukou na psa,  aby si sadol. Akonáhle si pes sadne, prestaňte vysielať signál korekcie. Pochváľte psa. Tento povel opakujte niekoľko krát - nezabúdajte však psa pochváliť ak povel splní.

» Ak pes plní povel „SADNI“ s použitím zvukového signálu a/alebo korekcie,  môže už byť pripravený na reagovanie bez použitia zvukového alebo statického signálu. Dajte si tréningovú prestávku a opäť sa vráťte k bodu č.2 za použitia iba zvukového signálu.

tien

 Povel „KU MNE“

 

1. Nasaďte psovi okrem tréningového obojku aj obyčajný vychádzkový obojok spolu s 3 m vodítkom (vodítko musí byť pevné).  Obyčajný obojok nasaďte NAD tréningový obojok.

2. Držte vodítko v jednej ruke a tréningovú vysielačku v druhej.

3. Počkajte, kým sa pes od vás vzdiali.

4. Stlačte a držte ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu zároveň s hovorením povelu „KU MNE“ – ak je to potrebné, pritiahnite psa k sebe.

5. Akonáhle k vám pes príde, prestaňte vysielať zvukový signál a pochváľte ho (s veľkou radosťou) za dobre zvládnutú úlohu.

6. Rýchlo sa opäť pohnite smerom dozadu kým vás pes začína nasledovať. Zastaňte a s radosťou psa pochváľte.

 

ilustracia_kumne

 

7.  Opakujte tréning 3 – 6 krát.  Ak pes vždy po zadaní povelu a vyslania zvukového signálu splní povel

     „KU MNE“, tréning je ukončený. Ak nie, pokračujte bodom 9

 

 

9.  Počkajte pokiaľ sa pes od vás vzdiali. Stlačte a držte ovládacie tlačidlo so stimuláciou na vyslanie signálu korekcie zároveň s hovorením povelu „KU MNE“ – ak je to potrebné, pritiahnite psa k sebe.

10.  Akonáhle k vám pes príde, prestaňte vysielať signál korekcie a pochváľte ho (s veľkou  radosťou) za dobre zvládnutú úlohu.

11.  Rýchlo sa opäť pohnite smerom dozadu kým vás pes začína nasledovať. Zastaňte a s radosťou psa pochváľte.

12.  Opakujte tréning 9 – 11 krát.

13. Ak pes plní povel „KU MNE“ s použitím zvukového signálu a/alebo korekcie môže byť už pripravený na reagovanie bez použitia zvukového a/alebo statického signálu. Dajte si tréningovú prestávku a opäť sa vráťte k bodu č.3 za použitia iba zvukového signálu.

tien

Povel „ZOSTAŇ“

 

1. Nasaďte psovi okrem tréningového obojku aj obyčajný, vychádzkový obojok spolu s 3 m vodítkom (vodítko musí byť pevné).  Obyčajný obojok nasaďte NAD tréningový obojok.

2. Nápadne označte miesto kde chcete,  aby si pes sadol a zostal napríklad s použitím vankúša alebo deky.

3. Dajte psa sadnúť na miesto. Držte vodítko v jednej ruke a tréningovú vysielačku v druhej.

4. Vstaňte a zostaňte v rámci 1metra od uvedeného miesta. Prechádzajte sa okolo psa a podložky. Psovi sa neprihovárajte.
5.Ak sa pes pokúsi prísť k vám, stlačte a držte ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu zároveň s hovorením povelu „ZOSTAŇ“ – ak je to potrebné, nasmerujte psa,  aby si opäť na podložku sadol.

6. Akonáhle sa pes vráti na miesto, prestaňte vysielať zvukový signál. Nezabudnite ho s radosťou pochváliť!

7. Keď si pes sadne, uvoľnite sa a pohrajte sa s ním.

8. Opakujte bod č.3 po bod č.7.

9. Ak sa pes vždy po zadaní povelu a vyslania zvukového signálu vráti na miesto, tréning je ukončený. Ak nie, pokračujte bodom 10.
***
10. Dajte psa sadnúť na miesto. Začnite opäť chodiť okolo podložky.

11. Ak sa pes pokúsi prísť k vám, stlačte a držte ovládacie tlačidlo na vyslanie signálu statickej korekcie s hovorením povelu „ZOSTAŇ“ – ak je to potrebné, nasmerujte psa,  aby si opäť na podložku sadol.

12. Akonáhle pes poslúchne povel, prestaňte vysielať signál a pochváľte ho.

13. Keď si pes sadne, uvoľnite sa a pohrajte sa sním.

14. Ak pes plní povel „ZOSTAŇ“ s použitím zvukového signálu a/alebo korekcie môže byť už pripravený na reagovanie bez použitia zvukového a/alebo statického signálu. Dajte si tréningovú prestávku a opäť sa vráťte k bodu č.3 za použitia iba zvukového signálu.

 

Výcvik psa pre elektronicky výcvikový obojok

 

 tien

 

Eliminácia nežiadúceho správania

Vyskakovanie

Psy väčšinou vyskakujú na ľudí,  aby si získali pozornosť. Ak nechcete aby Váš pes vyskakoval na vás, členov vašej rodiny, priateľov či susedov je potrebné,  aby ste takéto správanie nepodporovali. Nepodporovanie takéhoto správania znamená, že vždy keď pes na niekoho vyskočí,  bude nasledovať odmietavá reakcia.

Poznámka: Je vhodné aby pes už poznal povel „SADNI“.

1. Nastavte korekciu o jeden stupeň vyššie ako je vhodná stimulačná úroveň pre vášho psa.
2. Akonáhle chce pes vyskočiť, stlačte ovládacie tlačidlo so stimuláciou zároveň so zadaním povelu „SADNI“.
3. Keď si pes sadne, prestaňte vysielať signál a psa pochváľte.
4. Ak pes ignoruje stimuláciu, použite tlačidlo stimulácie na vyššej úrovni.

 Výcvik psa pre elektronicky výcvikový obojok

 

Skúšajte si tento povel na rôznych miestach a s rôznymi ľuďmi.


 tien

„Prenasledovanie“ áut a pod.

 

Prenasledovanie je pre psa inštinktívne správanie, ktoré sa spúšťa keď pes vidí pohybujúci sa predmet. Niektoré rasy sú špeciálne vyšľachtené k nadmernému „prenasledovaniu“ čo však psa dostáva do situácií ohrozenia a necháva majiteľa bezmocného.  Nikdy preto nenechávajte psa pohybovať sa voľne bez vodítka pokiaľ sa nenaučí uposlúchnuť povel „KU MNE“ – „K NOHE“ a pod. Je veľmi dôležité,  aby ste nežiadúce „prenasledovanie“ vždy potrestali.

 

1. Nasledovný tréning by ste mali vykonávať iba ak ste zabezpečili BEZPEČNOSŤ zvieraťa ako aj svoju. Použite pevné vodítko dosť dlhé na to,  aby dovolilo psovi „prenasledovať“ objekt ale dostatočne krátke na to,  aby ste ho mali pod kontrolou keď objekt dostihne.

2. Nastavte o jeden stupeň vyššiu stimulačnú úroveň ako je vhodná pre vášho psa.

3. Uveďte psa do situácie, v ktorej chce objekt „prenasledovať“.

4. Keď sa objekt začne približovať, držte vodítko pevne v rukách. Akonáhle pes začne objekt „prenasledovať“, zadajte mu povel „KU MNE“ a stlačte ovládacie tlačidlo stimulácie. Ak neuposlúchne povel, zatiahnite ho k sebe vodítkom.

5. Ak pes ukončí „prenasledovanie“, prestaňte vysielať signál korekcie, postúpte pár krokov dozadu a dajte mu povel „KU MNE“. Keď pes príde až k vám, pochváľte ho.

6. Ak pes stimuláciu na nastavenej úrovni ignoruje, opakujte tréningovú situáciu s použitím tlačidla +2Boost.

 

ilustracia_neziaduce

Skúšajte si tento povel na rôznych miestach a s rôznymi ľuďmi.